Phòng Khám PetHuose

Xương sơDùng cho chó đang phát triển


40.000 VND
Thông tin sản phẩm

    Sản phẩm dạng xương dùng cho chó gặm nhấm hàng ngày đỡ cắn bậy giầy dép, đồ đạc trong nhà.

    Bổ xung canxi cần thiết cho sự phát triển của chó